جوانسازى پلک ها و ابروها و پف چشم ها

جوانسازى پلک ها و ابروها 

یکى از مناطق مهم و جذاب هر صورتى چشم و ابروهاى فرد مى باشد ، چشم و ابروى هر فردى در طول زمان دچار تغییراتى شده که باعث تغییرات پیرى و کاهش جذابیت فرد مى شود. تغییرات پیرى در چشم و ابرو به صورت افت ابروها که نتیجه آن ایجاد پف چشم مى باشد .

در واقع پف چشم ، بیشتر ماحصل افت ابروها بوده که اضافى نمى باشد بلکه ابروها باید در سر جاى خود قرار گیرند ، تا این پف چشم اصلاح شود ، ولى متاسفانه خیلى ها تصور مى کنند که این پف پلک فوقانى بایستى برداشته شود ، ولى عملا بعد از برداشت آن مى بینند تغییر زیادى نمى کنند .

در واقع نشانه هاى افت ابروها که از حدود ٣۵ سالگى ظاهر مى شوند شامل :

١. عبوسى صورت بویژه صبح ها بعد از بیدار شدن مشهود تر مى باشد .

٢. پف پلک فوقانى

٣. چین و چروک گوشه هاى خارجى چشم

براى اصلاح موارد فوق یا از روش موقتى بوتاکس براى شش ماه مى توان استفاده کرد و یا از روش دائمى بالا کشیدن ابروها و گوشه چشم ها یا همان لیفت ابروها و پیشانى ، که امروزه به راحتى با تلویزیون و وسائل خاصى از طریق پوست سر و بدون برش در صورت و یا پیشانى انجام داد و به نام لیفت اندوسکوپیک پیشانى و ابروها انجام داد . این روش دائمى بوده ، اصلا عارضه اى نداشته و دوره نقاهت بسیار کوتاهى دارد .