دکتر عبدال زاده فارغ التحصیل علوم پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است. او دوره‌های تخصصی در جراحی عمومی را به پایان رساند و برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه بورسیه شد.

در مدت ۲ سال و نیم دوره‌های متعددی عمل جراحی زیبایی و پلاستیک در شهرهای مون پلیه، لیون و پاریس گذراند و واحدهایی با استاد گورات پروفسور و رئیس سابق انجمن جراحان فک و صورت فرانسه در مون پلیه و دکتر فویتیر، رئیس بخش جراحی پلاستیک در بیمارستان رات چایلد در پاریس گذراند.

در همان زمان او با موفقیت دوره‌های جراحی میکروسکوپی و هنر در جراحی پلاستیک را به پایان رساند...